Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना वैकल्पिक सिफारिस.pdf 09/25/2022 - 12:10
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (दोश्रो संशोधन सहित) करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf 09/04/2022 - 14:13
अस्पताल स्तरवृद्बिका लागि सिफारिस तथा नवीकरण सम्बन्धमा 09/02/2022 - 12:48
सेती प्रादेशिक अस्पतालको DPR को परामर्शदाता छनौटको सूचना 04/25/2022 - 11:37
गर्भवती, सुत्केरी महिला र ज्यान जोखिममा परेका बिरामीलाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf 04/20/2022 - 13:46
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७८ (संशोधन सहित) प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७८(संशोधन सहित).pdf 04/03/2022 - 16:30
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ (संशोधन सहित) सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ (संशोधन सहित).pdf 03/28/2022 - 18:50
प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८.pdf 03/24/2022 - 11:18
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिती (दोस्रो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिती (दोस्रो संशोधन) गठन आदेश, २०७८_0.pdf 03/10/2022 - 11:48
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (लम्की अस्पताल निर्माण) आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (लम्की अस्पताल निर्माण).pdf 03/10/2022 - 11:32

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क