मन्त्रालयको बारेमा

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक क्षेत्रसंग जोडिएको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयको स्थापना मिति 2074/10/28 मा भएको हो । यस मन्त्रालयका कार्य क्षेत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार भाषा  संस्कृति रहेका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन, सुशासनको सुखानुभूति र राज्य व्यवस्था सफल बनाउनका लागि यस मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत तवरबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।   

सबै क्षेत्रवर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवामा सहज पुहँच स्थापित गराउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा कार्य भईरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई अझै जनमूखी र प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको रचनात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ।

 

शीर्षक दस्तावेज Published
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) 02/06/2024 - 15:55
MBBs अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धी सूचना । MBBS अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/17/2024 - 12:05
पोलिटेक्निक/बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई Center of Excellence (नमूना) को रुपमा विकास गर्न प्रस्तावको आधारमा पूँजीगत अनुदान सम्बन्धी सूचना । पूँजीगत अनुदान सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/10/2024 - 14:31
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सम्बन्धमा MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सम्बन्धमा.pdf 01/08/2024 - 15:06
MBBS अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । MBBS अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/05/2024 - 14:35
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । MBBS छात्रवृत्ति सूचना ।.pdf 12/19/2023 - 14:32
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको आवेदन अस्वीकृत सम्बन्धी सूचना । आवेदन अस्वीकृत सम्बन्धी सूचना ।.pdf 12/19/2023 - 14:23
MBBS छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले रकम निकासाका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MBBS छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले रकम निकासाको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 12/01/2023 - 15:26
छात्रवृत्ति निवेदनको ढाँचा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा ।.pdf 11/30/2023 - 11:58
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।.pdf 11/22/2023 - 10:51

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क