मन्त्रालयको बारेमा

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक क्षेत्रसंग जोडिएको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयको स्थापना मिति 2074/10/28 मा भएको हो । यस मन्त्रालयका कार्य क्षेत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार भाषा  संस्कृति रहेका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन, सुशासनको सुखानुभूति र राज्य व्यवस्था सफल बनाउनका लागि यस मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत तवरबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।   

सबै क्षेत्रवर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवामा सहज पुहँच स्थापित गराउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा कार्य भईरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई अझै जनमूखी र प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको रचनात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ।

 

शीर्षक दस्तावेज Authored on
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७ प्रदेश बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७७.pdf 02/18/2024 - 11:12
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 02/18/2024 - 11:12
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६.pdf 02/18/2024 - 11:12
दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८.pdf 02/18/2024 - 11:10
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६.pdf 02/18/2024 - 11:10
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 02/18/2024 - 11:09
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी, २०८०.pdf 11/10/2023 - 11:19
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता संचालन निर्देशिका, २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता संचालन निर्देशिका, २०७९ 09/25/2022 - 17:47
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७८ (संशोधन सहित) प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७८(संशोधन सहित).pdf 04/03/2022 - 16:30
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ (संशोधन सहित) सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ (संशोधन सहित).pdf 03/28/2022 - 18:50
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित).pdf 08/25/2021 - 13:00
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 07/23/2021 - 13:40
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् ( पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् गठन आदेश, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:48
सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:54
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:51
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७७ (दोस्रो संशोधन)_0.pdf 12/16/2020 - 14:53
स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र ( प्रदेश सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ । स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र (प्रदेश सरकार) कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ । 04/24/2019 - 12:32

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क