Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Authored on
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित).pdf 08/25/2021 - 13:00
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 07/23/2021 - 13:40
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् ( पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् गठन आदेश, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:48
सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:54
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:51
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७७ (दोस्रो संशोधन)_0.pdf 12/16/2020 - 14:53
स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र ( प्रदेश सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ । स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र (प्रदेश सरकार) कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ । 04/24/2019 - 12:32

सूचना अधिकारी

 
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क