Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 10/07/2021 - 19:11
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 10/07/2021 - 18:54
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका विभिन्न पद र तहका कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति २०७८/०६/२० गते) शिक्षा, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/06/2021 - 22:17
आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम- निर्देशिका २०७८/०७९ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/24/2021 - 12:20
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/20/2021 - 16:18
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 15:17
Two Room Two Storey School Building Construction (Stone Masonary) जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 12:28
Two Room Two Storey School Building Contsruction (Brick Masonary) जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 12:20
प्रदेश युवा परिषद्को युवा बुलेटिन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 09/13/2021 - 16:31
प्रदेश युवा परिषद्को सूचीकृत हुने बारे सूचना/समाचार 09/13/2021 - 16:29
कार्यक्रम संचालन निर्देशिका आ.व. २०७८/०७९ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/08/2021 - 10:50
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/08/2021 - 10:46
स्वतः प्रकाशन प्रकाशन, सूचना/समाचार 08/26/2021 - 15:21
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 08/25/2021 - 13:00
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता निर्देशिका (पहिलो संसोधन), २०७७ बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ मा आर्थिक सहयोग पाएका बिरामीको नाम लिस्ट जानकारी, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/17/2021 - 11:54
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/23/2021 - 13:40
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/19/2021 - 16:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् ( पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/19/2021 - 16:48
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (मापदण्ड) कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, जानकारी, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 07/19/2021 - 16:17
प्रदेश युवा प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सूचना/समाचार 07/01/2021 - 10:42
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 06/20/2021 - 11:18
Invitation for sealed quotation for the procurement of hospital isolation equipments of district hospital darchula सूचना/समाचार 06/17/2021 - 11:42
जानकारी सम्बन्धमा जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 06/13/2021 - 11:16
जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाईतेको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, जानकारी, सूचना/समाचार 06/11/2021 - 11:40
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको HDU खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/07/2021 - 20:37

सूचना अधिकारी

 
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क