Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
सब-इन्जिनियर पदको परीक्षा मिति पुःन प्रकाशित गरिएको सूचना । योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/05/2023 - 11:44
प्राज्ञिक अनुसन्धान अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 01/26/2023 - 13:10
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र, सूचना/समाचार 01/24/2023 - 11:47
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद परिषद्को खेल प्रशिक्षक पदमा आवेदन माग सम्बन्धी सूचना । सूचना/आवेदन फारामहरु 01/20/2023 - 11:27
सब-इन्जिनियर पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 01/19/2023 - 11:49
सब इन्जिनियरको सेवा करार लिने लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 01/12/2023 - 16:30
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) को छात्रवृत्ति छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/12/2023 - 14:26
सेवा करारमा खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/10/2023 - 12:20
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोश्रो संशोधन सहित) शिक्षा, सूचना/समाचार 01/10/2023 - 12:12
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको स्वीकृत दरखास्त नामावली, परीक्षा मिति र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/05/2023 - 20:22
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीको सुचना अनुसार निर्धारित समयभित्र तोकियको Email मा आबेदन पेश गरेको मिति २०७९ साल पौस १९ गते प्रकाशन भएको नामावली लिष्टमा छुट हुन गएको भए यो सूचना प्रिकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्र सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना/समाचार 01/05/2023 - 15:24
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीको विभिन्न पदमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी परिक्षा तालिका, परिक्षा केन्द्र तथा स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना सूचना/समाचार 01/03/2023 - 17:36
भाषा संस्कृति सम्बन्धी प्रतियोगिताहरु संचालनका लागि संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 01/03/2023 - 15:13
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको अपुग/छुट कागजात पेश गर्ने र दरखास्त फारम अस्वीकृत गरिएको सूचना । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/27/2022 - 15:07
स्वयम् सेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धि सूचना। जानकारी, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 12/26/2022 - 14:19
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ कानून, नियम, निर्णय, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/26/2022 - 11:44
Construction of Staff Quarter at Tikapur Hospital, Tikapur, Kailali को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/21/2022 - 13:21
सब इन्जिनियरको सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 12/15/2022 - 15:48
Construction of Tikapur Hospital staff quarter को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/12/2022 - 15:52
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचनाका लाागि दरखास्त फारम । सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/09/2022 - 13:41
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/09/2022 - 13:37
महाकाली मा.वि. बेलौरी बौद्धिक अपांगता होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 11/27/2022 - 13:01
लागत साझेदारीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य, लोक गायन, डेउडा प्रतियोगिता) संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 11/22/2022 - 15:39
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 11/22/2022 - 15:19
MBBS छात्रवृत्ति कोटामा छनोट भई अध्यनरत विद्यार्थीहरुले दोस्रो वर्षको दोस्रो किस्ता वाफतको रकम भुक्तानी लिने सम्बन्धी सूचना परिपत्र, सूचना/समाचार 11/17/2022 - 11:50

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क