Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/25/2022 - 12:10
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना जानकारी, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/22/2022 - 12:06
डेंगी रोग सम्बन्धी जारी प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती 09/16/2022 - 18:09
स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 09/15/2022 - 15:09
Invitation for Bid for Construction of Baijanath Secondary School Hostel बोलपत्र, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/09/2022 - 14:12
दक्षिणकाली बहिरा आवासीय आधारभूत विद्यालयको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/08/2022 - 14:57
स्वयमसेवा गर्न चाहने युवाहरुको लागि सूचना सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/08/2022 - 10:47
उम्मेदवारको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 09/07/2022 - 21:06
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका (४।५।६।७ तह) कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति : २०७९।०५।२०) सूचना/समाचार 09/06/2022 - 17:08
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका (७।८ तहकका) कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति : २०७९।०५।२०) सूचना/समाचार 09/06/2022 - 13:50
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (दोश्रो संशोधन सहित) कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/04/2022 - 14:13
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका विभिन्‍न पद र तहका कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति : २०७९।०५।१६) सूचना/समाचार 09/03/2022 - 08:50
अस्पताल स्तरवृद्बिका लागि सिफारिस तथा नवीकरण सम्बन्धमा सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/02/2022 - 12:48
अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रशासनिक भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 08/31/2022 - 11:08
पन्ध्रौ पुस्तकालय दिवस २०७९, मनाउने सम्बन्धमा । जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 08/25/2022 - 15:53
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 08/24/2022 - 14:54
Invitation for Bids जानकारी, बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2022 - 20:55
Invitation for Bids for the Construction of Dakshinkali Bahira Aawasiya Aadharbhut School Hostel Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/01/2022 - 10:44
स्वयंसेवक र सामाजिक विकास अभियन्ताहरुको म्याद थप सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 07/23/2022 - 14:22
Invitation for Bids : Construction of Amargadhi Bahuprabidhik Sikshyalaya Admin Block सूचना/समाचार 07/08/2022 - 13:59
श्रष्टा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 07/03/2022 - 17:47
श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, जानकारी, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 07/03/2022 - 16:30
युवा महोत्सव संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/24/2022 - 14:39
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको अन्तिम छनौटको सूची प्रकाशन गरिएको । जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/23/2022 - 12:11
शुभकामना सन्देश सूचना/समाचार 06/04/2022 - 17:18

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क