Nepal Flag

फोटो नाम पद महाशाखा/शाखा फोन नं इमेल
img11 श्री रघुराम बिष्ट प्रदेश सचिव ९८५८४७९६६६ rrbista1@gmail.com
gp गोविन्द प्रसाद पोखरेल उपसचिव (शिक्षा) उच्च शिक्षा महाशाखा ९८६५६२९६३१ gpokhrel2010@gmail.com
Ns नरेन्द्र सिंह कार्की वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौ) नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा ९८४८४२९१२७ nskarki36@gmail.com
ctj डा. चेतराज जोशी आयुर्वेद चिकित्सक अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा ९८४९१०४४४७ doctorchetjoshi31@gmail.com
jayanti जयन्ती गिरी महिला विकास अधिकृत सामाजिक विकास महाशाखा ९८५८७५१८६६ girijayantirsn@gmail.com
जयदेव महरा शाखा अधिकृत (शिक्षा) उच्च शिक्षा शाखा ९८४१८८१३६४ maharajd56@gmail.com
dharma धर्म राज जोशी शाखा अधिकृत (शिक्षा) भाषा,सांस्कृति र पुरातत्व संरक्षण शाखा ९८४९१४६३६४ josidharmraj42@gmail.com
nari नरेन्द्र सन्याल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५१२०३७४८ narendrasanyal5@gmail.com
hem हेमराज खड्का स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा ९८४८४६५२३६ hemkhadka2010@gmail.com
ramesh रमेश कुँवर जनस्वास्थ्य अधिकृत नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा ९८५१२०४२०४ ramesh.kunwar04@gmail.com
sj सत्यराज जोशी शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८५८४२४८६७ satyaraj2048@gmail.com
daan दान बहादुर सुनार कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८४८७७९१४७ dbscourt@gmail.com
करुणाकर जोशी अधिकृत छैटौं प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८०४६८८९९० karunakarjoshi8@gmail.com
dinesh दिनेश कुमार गुप्ता अधिकृत छैटौं प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८४८५२६१५१ dineshkumarg751@gmail.com
bindu बिन्दु कुमारी चटौत अधिकृत छैटौं बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा ९८४८७६९०४४ chatautbindu@gmail.com
mnju मन्जु खडका कम्प्युटर अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८४८७७२९८५ manjukhadka1986@gmail.com
man मान बहादुर मडै जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४८८०४०११ mbmadhai11@gmail.com
yo योगेन्द्र ओझा परिवार नियोजन सु. नि. मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय ९८४८४२३२६२ yogeshojha1989@gmail.com
pj पुष्पा जोशी (अवस्थी) सिनियर अ.न.मि. निरीक्षक अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा 9868704290 joishipushpa@gmail.com
रश्मी पनेरु कम्प्यूटर अपरेटर शैक्षिक योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखा ९८४८७९०६६६ rashmi.pandey573@gmail.com
rp रमेश पंगेनी सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६८७५६२१९ pangeniramesh2052@gmail.com

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क