Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 07/23/2021 - 13:40
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् ( पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् गठन आदेश, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:48
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना सूचना.pdf 06/20/2021 - 11:18
सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना आवेदन पेश.pdf 05/19/2021 - 10:40
खेलकुद परिषदका लागि क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना jeep council suchana05032021.pdf 05/04/2021 - 14:55
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना prativa suchana05042021.pdf 05/04/2021 - 12:40
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि २०७७ prativa karyabidhi05042021_0.pdf 05/04/2021 - 12:40
खेलकुद क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था/क्लब/समितिहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf 03/30/2021 - 12:58
खेलकुद क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ खेलकुद क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 03/30/2021 - 12:57

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क