Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना.pdf 11/28/2021 - 13:22
प्रदेश स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना सम्बन्धी सूचना सूचना_0.pdf 11/02/2021 - 12:59
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नमुना क्याम्पस, प्राविधिक विषयका क्याम्पस, सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक पुस्तकालयमा अनुदान उपलब्ध गराउने बारेका सुचनाहरु 001.pdf , 002.pdf , 003.pdf , 004.pdf 10/29/2021 - 18:51
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका विभिन्न पद र तहका कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति २०७८/०६/२० गते) सरुवा सम्बन्धि.pdf 10/06/2021 - 22:17
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८.pdf 09/20/2021 - 15:17
Two Room Two Storey School Building Construction (Stone Masonary) Two Room Two Storey School Building Construction (Stone Masonary).pdf 09/20/2021 - 12:28
Two Room Two Storey School Building Contsruction (Brick Masonary) Two Room Two Storey School Building Contsruction (Brick Masonary).pdf 09/20/2021 - 12:20
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित).pdf 08/25/2021 - 13:00
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 07/23/2021 - 13:40
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:49

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क