Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (मापदण्ड) कार्यविधि, २०७८ कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (मापदण्ड) कार्यविधि, २०७८_1.pdf 07/19/2021 - 16:17
अपिल अपिल.pdf 05/06/2021 - 16:51
सर्वसाधारणमा अपिल सर्वसाधारणमा अपिल.pdf 05/05/2021 - 15:39
वैकल्पिक उम्मेदवारले निवेदन दिने सम्बन्धमा वैकल्पिक उम्मेदवारले निवेदन दिने सम्बन्धमा.pdf 04/21/2021 - 14:45
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 02/22/2021 - 15:15
स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत प्रयोगशाला सेवा सुदृढीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८. स्वीकृत.pdf 02/21/2021 - 11:00
बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना.pdf 02/16/2021 - 15:44
म्याद थप भएका स्वयम् सेवकहरुको विवरण, २०७७ म्याद थप विवरण २०७७ पुष एकमुष्ट.xlsx 01/21/2021 - 16:00
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७_0.pdf 01/06/2021 - 14:41
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित) आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित).pdf 12/24/2020 - 12:25

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क