शीर्षक दस्तावेज Published
डेङ्गू रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी तथा विशेष सर्तकता अपनाउने सम्बन्धमा । डेङ्गू रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा.pdf 08/03/2023 - 14:51
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/12/2023 - 11:21
वैदेशिक अध्ययन तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । वैदेशिक अध्ययन तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/11/2023 - 13:38
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना.pdf 03/28/2023 - 11:20
अहेब तथा कोचेअ पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना अहेब तथा कोचेअ पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf 03/20/2023 - 16:31
दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) कार्यक्रम संचालन (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७८ दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) कार्यक्रम संचालन(कार्यविधि) निर्देशिका, २०७८.pdf 02/24/2023 - 12:46
आ.व.२०७८/७९मा औषधी उपचार आर्थिक सहायता पाएका आर्थिकरुपमा बिपन्न नागरिकहरुको नामावली आ.व.२०७८७९मा औषधी उपचार आर्थिक सहायता पाएका आर्थिकरुपमा बिपन्न नागरिकहरुको नामावली 02/16/2023 - 17:54
अनमी तथा ल्याब असिस्टेण्ट पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना अनमी र ल्याब असिस्टेण्ट.pdf 02/14/2023 - 14:46
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको स्वीकृत दरखास्त नामावली, परीक्षा मिति र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीको सूचना ।.pdf 01/05/2023 - 20:22
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको अपुग/छुट कागजात पेश गर्ने र दरखास्त फारम अस्वीकृत गरिएको सूचना । suchana.pdf 12/27/2022 - 15:07

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क