Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
Invitation for Bids जानकारी, बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2022 - 20:55
Invitation for Bids for the Construction of Dakshinkali Bahira Aawasiya Aadharbhut School Hostel Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/01/2022 - 10:44
स्वयंसेवक र सामाजिक विकास अभियन्ताहरुको म्याद थप सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 07/23/2022 - 14:22
Invitation for Bids : Construction of Amargadhi Bahuprabidhik Sikshyalaya Admin Block सूचना/समाचार 07/08/2022 - 13:59
श्रष्टा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 07/03/2022 - 17:47
श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, जानकारी, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 07/03/2022 - 16:30
युवा महोत्सव संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/24/2022 - 14:39
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको अन्तिम छनौटको सूची प्रकाशन गरिएको । जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/23/2022 - 12:11
शुभकामना सन्देश सूचना/समाचार 06/04/2022 - 17:18
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/08/2022 - 14:57
Invitation for sealed quotation for the procurement of Hospital Equipment बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/03/2022 - 12:48
सिलवन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना जानकारी, सूचना/समाचार 05/02/2022 - 14:27
सेती प्रादेशिक अस्पतालको DPR को परामर्शदाता छनौटको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/25/2022 - 11:37
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६(संशोधन सहित) कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 04/24/2022 - 22:05
गर्भवती, सुत्केरी महिला र ज्यान जोखिममा परेका बिरामीलाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/20/2022 - 13:46
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 04/06/2022 - 15:18
विभिन्न छात्रवृत्तिहरुका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु शिक्षा, सूचना/समाचार 04/06/2022 - 14:12
Invitation for Electronic Bid for Procurement, Supply and Commissioning of Opthalmic Equipments सूचना/समाचार 04/04/2022 - 12:55
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७८ (संशोधन सहित) ऐन/नियमावली, कानून, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2022 - 16:30
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Hospital Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 03/29/2022 - 13:02
संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/28/2022 - 18:58
स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/28/2022 - 18:54
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ (संशोधन सहित) ऐन/नियमावली, कानून, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/28/2022 - 18:50
शारीरिक अपाङ्गता परिक्षण घुम्ती शिविर सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 03/24/2022 - 13:56
स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 03/24/2022 - 12:16

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क