Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
अपांगता सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 11/29/2021 - 15:21
अपांगता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा कानून, नीति, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 11/29/2021 - 15:10
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 11/28/2021 - 13:22
प्रदेश युवा परिषद्को स्टेनलेस स्टिल फेव्रिकेटर (छोटो अवधिको) तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 11/16/2021 - 10:05
उधमशिलता तथा वित्तिय साक्षरता तालिम संचालन सूचना जानकारी, प्रकाशन, सूचना/समाचार 11/08/2021 - 15:52
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संसोधन सहित) निर्देशिका, सूचना/समाचार 11/03/2021 - 10:52
प्रदेश स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 11/02/2021 - 12:59
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नमुना क्याम्पस, प्राविधिक विषयका क्याम्पस, सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक पुस्तकालयमा अनुदान उपलब्ध गराउने बारेका सुचनाहरु शिक्षा, सूचना/समाचार 10/29/2021 - 18:51
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७८ कार्यविधि, सूचना/समाचार 10/27/2021 - 12:01
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पुस्तिका सूचना/समाचार 10/24/2021 - 14:10
दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 10/07/2021 - 19:11
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 10/07/2021 - 18:54
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका विभिन्न पद र तहका कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति २०७८/०६/२० गते) शिक्षा, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/06/2021 - 22:17
आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम- निर्देशिका २०७८/०७९ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/24/2021 - 12:20
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/20/2021 - 16:18
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 15:17
Two Room Two Storey School Building Construction (Stone Masonary) जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 12:28
Two Room Two Storey School Building Contsruction (Brick Masonary) जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 12:20
प्रदेश युवा परिषद्को युवा बुलेटिन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 09/13/2021 - 16:31
प्रदेश युवा परिषद्को सूचीकृत हुने बारे सूचना/समाचार 09/13/2021 - 16:29
कार्यक्रम संचालन निर्देशिका आ.व. २०७८/०७९ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/08/2021 - 10:50
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/08/2021 - 10:46
स्वतः प्रकाशन प्रकाशन, सूचना/समाचार 08/26/2021 - 15:21
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 08/25/2021 - 13:00
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता निर्देशिका (पहिलो संसोधन), २०७७ बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ मा आर्थिक सहयोग पाएका बिरामीको नाम लिस्ट जानकारी, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/17/2021 - 11:54

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क