Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
Construction of Staff Quarter at Tikapur Hospital, Tikapur, Kailali को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/21/2022 - 13:21
Construction of Tikapur Hospital staff quarter को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/12/2022 - 15:52
महाकाली मा.वि. बेलौरी बौद्धिक अपांगता होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 11/27/2022 - 13:01
Notice for Addendum of Tikapur Hospital Staff Quarter. बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/10/2022 - 14:19
बैजनाथ मा.वि. बेदकोटको होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/04/2022 - 22:27
Invitation for bid for construction of staff quarter at Tikapur hospital बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/13/2022 - 10:52
Invitation for Bid for Construction of Baijanath Secondary School Hostel बोलपत्र, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/09/2022 - 14:12
दक्षिणकाली बहिरा आवासीय आधारभूत विद्यालयको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/08/2022 - 14:57
Invitation for Bids जानकारी, बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2022 - 20:55
Invitation for Bids for the Construction of Dakshinkali Bahira Aawasiya Aadharbhut School Hostel Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/01/2022 - 10:44
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/08/2022 - 14:57
Invitation for sealed quotation for the procurement of Hospital Equipment बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/03/2022 - 12:48
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Hospital Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 03/29/2022 - 13:02
Construction works of academic building for intellectual disability (Mahakali Secondary School, Belauri) बोलपत्र, सूचना/समाचार 02/08/2022 - 20:55
Specification of 4WD Double Cab Pickup बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/21/2022 - 12:10
Invitation for Bids बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/19/2022 - 10:52
Request for Expression of Interest for Consulting service of Master Plan, DPR and Soil test for Seti Provincial Hospital बोलपत्र 12/13/2021 - 11:24
Invitation for Bids for Construction of Science and Technology Block B (Kailali Multiple Campus) बोलपत्र 12/13/2021 - 11:17
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको HDU खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/07/2021 - 20:37
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको अक्सिजन प्लान्ट खरिदको लागि बोलपत्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/03/2021 - 18:45
Invitation for Sealed Quotation for Construction of 2 Room BMC Building above RCC Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/19/2021 - 10:11
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2020 - 10:22
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 07/21/2020 - 14:39
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/24/2020 - 16:52
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको COVID व्यवस्थापनका लागि आवश्यक Surgical and Kits Items खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/19/2020 - 17:42

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क