Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम- निर्देशिका २०७८/०७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम- निर्देशिका (२०७८-०७९).pdf 09/24/2021 - 12:20
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८.pdf 09/20/2021 - 16:18
कार्यक्रम संचालन निर्देशिका आ.व. २०७८/०७९ कार्यक्रम संचालन निर्देशिका आ.व. २०७८-०७९.pdf 09/08/2021 - 10:50
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८.pdf 09/08/2021 - 10:46
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता निर्देशिका (पहिलो संसोधन), २०७७ बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ मा आर्थिक सहयोग पाएका बिरामीको नाम लिस्ट नाम लिस्ट.pdf 08/17/2021 - 11:54
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (मापदण्ड) कार्यविधि, २०७८ कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (मापदण्ड) कार्यविधि, २०७८_1.pdf 07/19/2021 - 16:17
अपिल अपिल.pdf 05/06/2021 - 16:51
सर्वसाधारणमा अपिल सर्वसाधारणमा अपिल.pdf 05/05/2021 - 15:39
वैकल्पिक उम्मेदवारले निवेदन दिने सम्बन्धमा वैकल्पिक उम्मेदवारले निवेदन दिने सम्बन्धमा.pdf 04/21/2021 - 14:45
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 02/22/2021 - 15:15

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क