Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 02/22/2021 - 15:15
स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत प्रयोगशाला सेवा सुदृढीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८. स्वीकृत.pdf 02/21/2021 - 11:00
बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना.pdf 02/16/2021 - 15:44
म्याद थप भएका स्वयम् सेवकहरुको विवरण, २०७७ म्याद थप विवरण २०७७ पुष एकमुष्ट.xlsx 01/21/2021 - 16:00
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७_0.pdf 01/06/2021 - 14:41
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित) आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित).pdf 12/24/2020 - 12:25
विद्यालय नर्स कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ विद्यालय नर्स कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ स्वीकृत.pdf 12/23/2020 - 11:42
स्थानीय तहमा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ योग गुरु कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७(स्वीकृत मिति ०९.०६).pdf 12/23/2020 - 11:38
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:51
भर्चुअल अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सुची सूची.pdf 12/04/2020 - 19:45

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क