Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि नयाँ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । MBBS_0.pdf 05/08/2023 - 16:23
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि नयाँ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । MBBS.pdf 05/08/2023 - 16:17
सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदान गरिने शौक्षिक क्रियाकलाप सुदृढीकरण सहायक मापदण्ड, २०८० सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदान गरिने शौक्षिक क्रियाकलाप सुदृढीकरण सहायक मापदण्ड, २०८० 05/07/2023 - 16:54
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने आवेदकहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको ।.pdf 04/30/2023 - 17:13
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।_0.pdf 04/12/2023 - 17:36
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना.pdf 03/28/2023 - 11:20
छात्रा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/17/2023 - 15:40
कर्मचारी सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/17/2023 - 15:38
प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/17/2023 - 15:35
सीमान्कृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/17/2023 - 15:32

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क