Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८.pdf 09/20/2021 - 15:17
Two Room Two Storey School Building Construction (Stone Masonary) Two Room Two Storey School Building Construction (Stone Masonary).pdf 09/20/2021 - 12:28
Two Room Two Storey School Building Contsruction (Brick Masonary) Two Room Two Storey School Building Contsruction (Brick Masonary).pdf 09/20/2021 - 12:20
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित).pdf 08/25/2021 - 13:00
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 07/23/2021 - 13:40
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् ( पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् गठन आदेश, २०७८.pdf 07/19/2021 - 16:48
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना सूचना.pdf 06/20/2021 - 11:18
सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना आवेदन पेश.pdf 05/19/2021 - 10:40
खेलकुद परिषदका लागि क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना jeep council suchana05032021.pdf 05/04/2021 - 14:55

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क