Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६(संशोधन सहित) एकिकृत स्वयंसेवक कार्यविधि.pdf 04/24/2022 - 22:05
विभिन्न छात्रवृत्तिहरुका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु विभिन्न छात्रवृत्तिहरुका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु.pdf 04/06/2022 - 14:12
संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना.pdf 03/28/2022 - 18:58
स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना.pdf 03/28/2022 - 18:54
स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf 03/24/2022 - 12:16
संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf 03/24/2022 - 12:14
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना (कैलाली बहुमुखी क्याम्पस Block A) 03/10/2022 - 11:26
स्वयंसेवकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा म्याद थप सम्बन्धमा.pdf 01/27/2022 - 14:54
MBBS छात्रवृत्तिको छनौटको सिफारिसमा लिखित दावी विरोध पेश गर्ने बारे MBBS छात्रवृत्ति सम्बन्धी.pdf 01/04/2022 - 15:46
इ-लाईब्रेरी वा आइ.सि.टी. ल्याव सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे इ-लाईब्रेरी वा आइ.सि.टी. ल्याव सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे.pdf 01/04/2022 - 11:23

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क