Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
स्वयंसेवकहरुको म्याद थपका लागि सिफारिस गरि पठाउने बारे myad thap01192021.pdf 01/19/2021 - 16:07
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 12/22/2020 - 11:49
संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 12/08/2020 - 13:25
१५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना.pdf 12/08/2020 - 13:21
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 12/06/2020 - 16:01
विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf 12/06/2020 - 15:43
शोध तथा अनुसन्धान अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ शोध तथा अनुसन्धान अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf 12/04/2020 - 15:13
सम्झौता गर्न आउने बारे सम्झौता गर्न आउने बारे.pdf 12/02/2020 - 13:26
शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन सम्बन्धमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन सम्बन्धमा.pdf 11/22/2020 - 14:05
शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलको वि‍‍‍.नं १/०७६ इन्जिनियर र २/०७६ सब इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सम्बन्धी संसाेधित सूचना लिखित परीक्षा सम्बन्धी संसोधित सूचना.pdf 10/09/2020 - 16:53

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- info.mosdp7@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क