Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
श्रष्टा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना श्रष्टा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 07/03/2022 - 17:47
श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि, २०७८ श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि, २०७८.pdf 07/03/2022 - 16:30
गर्भवती, सुत्केरी महिला र ज्यान जोखिममा परेका बिरामीलाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf 04/20/2022 - 13:46
शारीरिक अपाङ्गता परिक्षण घुम्ती शिविर 03/24/2022 - 13:56
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (लम्की अस्पताल निर्माण) आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (लम्की अस्पताल निर्माण).pdf 03/10/2022 - 11:32
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना (कैलाली बहुमुखी क्याम्पस Block A) 03/10/2022 - 11:26
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वंयसेवक परिचालन (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वंयसेवक परिचालन (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७८.pdf 02/25/2022 - 17:17
अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 02/21/2022 - 16:06
अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 02/21/2022 - 15:58
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf 02/21/2022 - 13:07

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क