शीर्षक दस्तावेज Published
बैदेशिक अध्ययन-तालिम मनोनयनका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। बैदेशिक अध्ययन-तालिम मनोनयनका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। 09/22/2023 - 11:42
निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधी, २०८० निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधी, २०८० (1).pdf 07/10/2023 - 12:30
निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी डोटीको विधान निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी डोटीको विधान.pdf 07/10/2023 - 12:27
टिकापुर स्पोट्स एकेडमीको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना 07/03/2023 - 17:57
अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना 06/22/2023 - 18:09
MBBS छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको कबुलियतनामा सम्बन्धमा । MBBS छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको कबुलियतनामा सम्बन्धमा ।.pdf 06/15/2023 - 12:33
मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईने विभिन्न छात्रवृत्तिहरुको नतिजा प्रकासन सम्बन्धि सूचना | मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईने विभिन्न छात्रवृत्तिहरुको नतिजा प्रकासन सम्बन्धि सूचना 06/09/2023 - 15:20
श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधी, २०८० श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधी_0.pdf 06/04/2023 - 12:30
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि नयाँ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । MBBS_0.pdf 05/08/2023 - 16:23
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि नयाँ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । MBBS.pdf 05/08/2023 - 16:17

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क