Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७_0.pdf 2 weeks 6 days ago
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित) आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित).pdf 1 month ago
सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६.pdf 1 month ago
सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६.pdf 1 month ago
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ 1 month ago
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ 1 month ago
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 1 month ago
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 1 month ago
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद नियमावली, २०७७ सुदरपश्चिम प्रदेश खेलकूद नियमावली, २०७७.pdf 1 month 1 week ago
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद नियमावली, २०७७ सुदरपश्चिम प्रदेश खेलकूद नियमावली, २०७७.pdf 1 month 1 week ago

सूचना अधिकारी

photo
गोविन्दप्रसाद पोखरेल
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं)
९८६५६२९६३१
Email:- info.mosdp7@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८५८४७९६६९

सम्पर्क